Sau khi bán ôtô tải, biển số định danh này có thể dùng lắp cho ôtô con hay không?

Nhiều người thắc mắc sau khi bán ôtô tải, biển số định danh này có thể dùng lắp cho ôtô con hay không?